خر دجال (فیلم)

(تغییرمسیر از خردجال (فیلم))

دجال زن است روی پیشانی اش نوشته من خدا هستم و هدفش این اين است که امام زمان رو بکشد دجال آلن در بصره است او در انجمن ايلومناتی و فراماسونوی کار می کند

داستانویرایش

جدالی میان شیطان و انسان برقرار است و شیطان قصد دارد انسان را به انحراف بکشاند.

بازیگرانویرایش

منابعویرایش

  • «خردجال (فیلم)». سوره‌سینما. دریافت‌شده در ۳۰ اوت ۲۰۱۳.
  • «لیست کامل عوامل فیلم خردجال (فیلم)». سوره‌سینما. دریافت‌شده در ۳۰ اوت ۲۰۱۳.