در قوانین حقوقی خردسال برای اشاره به کسی که زیر سن قانونی قرار داشته و دارای حقوق قانونی کمتری از بزرگسالان جامعه‌است استفاده می‌شود. میزان دقیق سن قانونی به سامانه قضائی بستگی دارد، اما در دنیای امروز معمولاً در ۱۸ ، ۲۰، یا ۲۱ سال مشخص می‌شود.