خُردماهی از ماهیان کوچکی است که به عنوان خوراک ماهیان بزرگ‌تر در دریاها زندگی می‌کند. زیستگاه خردماهی اقیانوس اطلس و اقیانوس یخ‌بسته شمالی است.

خردماهی
Mallotus villosus.gif
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سیمین‌ماهی‌شکلان[۱]
تیره: فلس‌نازک‌ماهیان[۲]
سرده: Mallotus
گونه: M. villosus
نام دوبخشی
Mallotus villosus

خردماهی‌ها در تابستان‌ها در کنار پهنه‌های یخی از انبوه پلانکتونها تغذیه می‌کند.

منابع و پانویس‌هاویرایش

  1. Osmeriformes
  2. Osmeridae

Wikipedia contributors, "Capelin," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Capelin&oldid=325897743 (accessed December 4, 2009).