خرس (سرده)

سرده‌ای از خرس

خرس (نام علمی: Ursus) نام سرده‌ای از خرس‌ها است که شامل خرس قهوه‌ای، خرس قطبی، و خرس‌های سیاه می‌شود.

آرایه‌شناسی و سامانه‌شناسی

گونه‌های موجود

نام تصویر زیرگونه‌ها پراکندگی
خرس سیاه آمریکایی
(Ursus americanus) پیتر سایمون پالاس، ۱۷۸۰
  ۱۶ زیرگونه  
خرس قهوه‌ای
(Ursus arctos) کارل لینه، ۱۷۵۸
  ۱۵ زیرگونه  
خرس قطبی
(Ursus maritimus) کنستانتین فیپس، ۱۷۷۴
  ۲ زیرگونه  
خرس سیاه آسیایی
(Ursus thibetanus) ژرژ کوویه، ۱۸۲۳
  ۷ زیرگونه  

دورگه‌هایی بین خرس‌های گریزلی و خرس‌های قطبی نیز ثبت شده است. که با نام‌های نانولاک و پیزلی هم شناخته می‌شوند، ولی به طور رسیمی به آن خرس دورگه قطبی-گریزلی می‌گویند.

فسیل‌ها

 • خرس غارنشین Ursus spelaeus
 • Ursus abstrusus
 • Ursus arvernensis
 • Ursus deningeri
 • Ursus etruscus
 • Ursus ingressus
 • Ursus dolinensis
 • Ursus rossicus
 • Ursus sackdillingensis
 • Ursus savini
 • Ursus minimus

منابع

پیوند به بیرون