برون‌مرکزی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از خروج از مرکز)

برون‌مرکزی یا خروج از مرکز (e) می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: