خروس جنگی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خروس جنگی خروسی است که در جنگ خروس‌ها به کار گرفته می‌شود.

خروس جنگی همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: