خروس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خروس به جنس نر پرندهٔ مرغ خانگی گفته می‌شود. این واژه همچنین ممکن است به موارد زیر اشاره کند:

فیلم‌هاویرایش