خزانه ژنی

خزانهٔ ژنی یا خزانهٔ ژنتیکی (به انگلیسی: Gene pool)، به کلِ موادِ ژنتیکی (تمامی آلل‌های) افراد درونِ یک جمعیت گفته می‌شود. از آنجایی که جاندارانِ دیپلوئید دارای حداکثر دو آللِ مختلف در هر یک از جایگاه‌های ژنی خود هستند، یک فرد، تنها جزء کوچکی از کلِ آلل‌های موجود در خزانهٔ ژنی یک جمعیت را داراست؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، با اینکه افراد، جمعیت‌ها را ایجاد می‌کنند، هیچ‌یک از افرادِ درونِ یک جمعیت، تمامیِ ژن‌های درونِ خزانهٔ ژنی را دارا نیست.[۱][۲]

پانویسویرایش

  1. تکاملِ موجوداتِ زنده – هنگامه علی بیک – نشر مروارید – چاپِ سوم – صفحهٔ ۴۶–۴۸
  2. اکولوژیِ رفتار – اثرِ کربز و دیویس، ترجمه دکتر وهاب زاده، نشر جهاد دانشگاهیِ مشهد، چاپِ پنجم – صفحهٔ ۲۵

جستارهای وابستهویرایش