خسرو مینو یکی از ووشوکاران ایرانی است که مدال‌های بسیاری همچون مدال برنز در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه قطر و قهرمانی‌های دیگری همچون مدال طلای ۴ دوره متوالی از ترنمنت بین‌المللی ارمنستان را به دست آورده‌است.

خسرو مینو
مدال‌ها
به نمایندگی از  ایران
ووشو مردان
مدال طلا – جایگاه اول طلای المپیک هنرهای رزمی کره ۷۰ ک‌گ
مدال طلا – جایگاه اول طلای فستیوال جهانی لهستان ۷۰ ک‌گ
مدال طلا – جایگاه اول نفر اول بهترین‌های چین۲۰۰۹ ۷۰ ک‌گ
مدال طلا – جایگاه اول طلای کاپ آزاد اروپا قبرس ۷۰ ک‌گ
مدال طلا – جایگاه اول طلای ترنمنت بین‌المللی ارمنستان،۴ دوره متوالی ۷۰ ک‌گ
مدال برنز – جایگاه سوم آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶ ۷۰ ک‌گ
نفر برتر نفر برتر دیدار دوستانه با تیم ملی فرانسه ۷۰ ک‌گ

منابع