خسرو یزدگرد یکی از بزرگان ایران ساسانی و وزرگ فرمذار یزدگرد یکم (ح. ۳۹۹–۴۲۱) بود. او در سال ۴۱۰ میلادی همراه با مهرشاپور به نمایندگی شاهنشاه به شورای سلوکیه-تیسفون نسطوری‌ها فرستاده شد. خسرو یزدگرد دومین فردی است که پس از ابرسام از او با عنوان وزرگ فرمذار (وزیر بزرگ) یاد می‌شود. احتمالاً مهرنرسه جانشین او شده‌است.

خسرو یزدگرد
خسرو یزدگرد
شهروندی ساسانیان
منصبوزرگ فرمذار

منابع

ویرایش
  • Shayegan, M. Rahim (2003). "HAZĀRBED". Encyclopaedia Iranica, Vol. XII, Fasc. 1. pp. 93–95.
  • Chaumont, Marie-Louise (2000). "FRAMADĀR". Encyclopaedia Iranica, Vol. X, Fasc. 2. pp. 125–126.