خطیبی

خیابانی ر شهر تبریزیک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

خطیبی (منسوب به خطیب) می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: