خط آتیلا یا خط سبز به خط مرزی بین دو بخش شمالی(ترک‌های قبرس) و بخش جنوبی(یونانی‌ها) در کشور قبرس گفته می‌شود. با توجه به اینکه عملیات آتیلا، اسم رمز تجاوز نظامی ترکیه به قبرس بود پس خط مرزی که بعد از این عملیات به وجود آمد به خط آتیلا معروف شد.

خیابان لدرا در شهر نیکوزیا که بوسیله خط آتیلا قطع شده است

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش