در ریاضیات، خط حقیقی یا خط اعداد حقیقی خطی است که نقاط آن اعداد حقیقی هستند. خط حقیقی در واقع همان R۱ یا فضای اقلیدسی یک بعدی است.

خط حقیقی، صفر مبدأ، اعداد مثبت در سمت راست و اعداد منفی در سمت چپ

به‌عنوان فضای متریویرایش

تابع d بر R × R با ضابطهٔ

 

یک متریک برای R است. فضای متری (d,‏R) را خط حقیقی اقلیدسی یا فضای اقلیدسی یک بعدی خوانیم.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • مصاحب، غلامحسین (۱۳۸۱). آنالیز ریاضی. ج. اول. تهران: امیرکبیر. شابک ۹۶۴-۰۰-۰۶۳۰-۰.