خط راه‌آهن تهران-تبریز

خط راه‌آهن تهران-تبریز یکی از خطوط راه‌آهن مهم در ایران است. ساخت این راه‌آهن از سال ۱۳۱۷ در تهران آغاز و تا سال ۱۳۲۱ ساخت و ریل‌گذاری آن تا شهرستان میانه در آذربایجان شرقی به پایان رسید. اما جنگ جهانی دوم مانع ادامه کار شد، با خاتمه جنگ، ریل‌گذاری از میانه از سر گرفته شد و در تاریخ ۴ اردیبشهت ۱۳۳۷ این خط به بهره‌برداری رسید.[۱]

نقشه شبکه خطوط ریلی ایران
خط راه‌آهن تهران-تبریز
بندر ترکمن، مشهد
تهران
بندر امام خمینی
کرج
هشتگرد
آبیک
قزوین
تاکستان
خرمدره
سلطانیه
زنجان
سرچم
رجعین
بابک
خراسانک
صائبا
هشترود
آتش بیگ
سراجو
چیبینلو
سهند
گل تپه
خواجه نصیر
مراغه
بناب
عجب شیر
پرویز بهمن
گوگان
تبریز
مرند
جلفا، وان

ایستگاه ویرایش

ایستگاه کیلومتر خط اتصال
ایستگاه راه‌آهن تهران ۰km راه‌آهن سراسری ایران، خط راه‌آهن تهران-مشهد
ایستگاه راه‌آهن کرج ۴۰
ایستگاه راه‌آهن آبیک ۹۲
ایستگاه راه‌آهن قزوین ۱۴۴ خط راه‌آهن قزوین-رشت
ایستگاه راه‌آهن تاکستان ۱۷۸
ایستگاه راه‌آهن خرمدره ۲۲۷
ایستگاه راه‌آهن سلطانیه ۲۸۰
ایستگاه راه‌آهن زنجان ۳۱۴
ایستگاه راه‌آهن سرچم ۳۸۳
ایستگاه راه‌آهن پلدختر ۴۰۱
ایستگاه راه‌آهن میانه ۴۳۹ خط راه‌آهن میانه-بستان‌آباد-تبریز، خط راه‌آهن میانه-اردبیل
ایستگاه راه‌آهن بابک ۴۸۷
ایستگاه راه‌آهن خراسانک ۴۸۷
ایستگاه راه‌آهن صائب ۵۱۳
ایستگاه راه‌آهن هشترود ۵۲۶
ایستگاه راه‌آهن آتش بخ ۵۳۷
ایستگاه راه‌آهن سراجو ۵۴۷
ایستگاه راه‌آهن سهند ۵۶۹
ایستگاه راه‌آهن گل تپه ۵۸۲
ایستگاه راه‌آهن خواجه نصیر ۵۹۲
ایستگاه راه‌آهن مراغه ۶۰۷ خط راه‌آهن مراغه-ارومیه
ایستگاه راه‌آهن بناب ۶۳۳
ایستگاه راه‌آهن عجب‌شیر ۶۴۵
ایستگاه راه‌آهن پرویز بهمن ۶۷۵
ایستگاه راه‌آهن آذرشهر ۶۸۶
ایستگاه راه‌آهن زارعی ۷۰۲
ایستگاه راه‌آهن عباسی ۷۲۰
ایستگاه راه‌آهن تبریز ۷۳۵ خط راه‌آهن میانه-بستان‌آباد-تبریز، خط راه‌آهن تبریز-جلفا

منابع ویرایش