خط راه‌آهن تهران-تبریز

خط راه‌آهن تهران-تبریز
بندر ترکمن، مشهد
تهران
بندر امام خمینی
کرج
راه‌آهن
راه‌آهن آبیک
قزوین
تاکستان
خرمدره
سلطانیه
بین‌المللی زنجان
سرچم
رجعین
بابک
خراسانک
صائبا
هشترود
آتش بیگ
سراجو
چیبینلو
سهند
گل تپه
خواجه نصیر
مراغه
بناب
عجب شیر
پرویز بهمن
گوگان
تبریز
مرند
جلفا، وان

خط راه‌آهن تهران-تبریز یکی از خطوط راه‌آهن مهم در ایران است.

ساخت این خط از سال ۱۳۱۷ در تهران آغاز و تا سال ۱۳۲۱ ساخت و ریل‌گذاری آن تا شهر میانه به اتمام رسید. اما جنگ جهانی دوم مانع ادامه کار شد، با خاتمه جنگ، ریل‌گذاری از میانه از سر گرفته شد و در تاریخ ۴ اردیبشهت ۱۳۳۷ این خط به بهره‌برداری رسید.[۱]

ایستگاهویرایش

ایستگاه کیلومتر خط اتصال
ایستگاه راه‌آهن تهران ۰km راه‌آهن سراسری ایران، خط راه‌آهن تهران-مشهد
ایستگاه راه‌آهن کرج ۴۰
ایستگاه راه‌آهن آبیک ۹۲
ایستگاه راه‌آهن قزوین ۱۴۴
ایستگاه راه‌آهن تاکستان ۱۷۸
ایستگاه راه‌آهن خرمدره ۲۲۷
ایستگاه راه‌آهن سلطانیه ۲۸۰
ایستگاه راه‌آهن زنجان ۳۱۴
ایستگاه راه‌آهن سرچم ۳۸۳
ایستگاه راه‌آهن رجین ۴۰۱
ایستگاه راه‌آهن بابک ?km
ایستگاه راه‌آهن خراسانک ۴۸۷
ایستگاه راه‌آهن صائب ۵۱۳
ایستگاه راه‌آهن هشترود ۵۲۶
ایستگاه راه‌آهن آتش بخ ۵۳۷
ایستگاه راه‌آهن سراجو ۵۴۷
ایستگاه راه‌آهن سهند ۵۶۹
ایستگاه راه‌آهن گل تپه ۵۸۲
ایستگاه راه‌آهن خواجه نصیر ۵۹۲
ایستگاه راه‌آهن مراغه ۶۰۷
ایستگاه راه‌آهن بناب ۶۳۳
ایستگاه راه‌آهن عجب‌شیر ۶۴۵
ایستگاه راه‌آهن پرویز بهمن ۶۷۵
ایستگاه راه‌آهن تبریز ۷۳۵

منابعویرایش