باز کردن منو اصلی

پرچم کشورهای مستقل موجود در نگارخانه پرچم کشورهای مستقل از سده ۱۸ میلادی تا کنون.

محتویات

آفریقاویرایش

کشورها / دهه‌ها قبل ۱۷۰۰ ۱۷۱۰ ۱۷۲۰ ۱۷۳۰ ۱۷۴۰ ۱۷۵۰ ۱۷۶۰ ۱۷۷۰ ۱۷۸۰ ۱۷۹۰ ۱۸۰۰ ۱۸۱۰ ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ ۱۸۴۰ ۱۸۵۰ ۱۸۶۰ ۱۸۷۰ ۱۸۸۰ ۱۸۹۰ ۱۹۰۰ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۰ ۱۹۴۰ ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ اکنون دهه‌ها / کشورها
پرچم الجزایر  
۱۵۱۶
 
۱۸۳۰
 
۱۹۶۲
  پرچم الجزایر
پرچم آنگولا  
۱۶۶۷
 
۱۷۰۷
 
۱۷۵۰
 
۱۸۱۶
 
۱۸۲۶
 
۱۸۳۰
 
۱۹۱۱
 
۱۹۷۵
  پرچم آنگولا
پرچم بنین  
۱۹۰۰
 
۱۹۵۸
 
۱۹۷۵
 
۱۹۹۰
  پرچم بنین
پرچم بوتسوانا  
۱۸۸۵
 
۱۹۶۶
  پرچم بوتسوانا
پرچم بورکینافاسو  
۱۸۹۶
 
۱۹۵۹
 
۱۹۸۴
  پرچم بورکینافاسو
پرچم بوروندی  
۱۸۸۵
 
۱۹۱۹
 
۱۹۶۱
 
۱۹۶۲
   
۱۹۶۶ ۱۹۶۶
 
۱۹۶۷
 
۱۹۸۲
  پرچم بوروندی
پرچم کامرون  
۱۸۸۴
 
۱۹۱۶
 
۱۹۵۷
 
۱۹۶۱
 
۱۹۷۵
  پرچم کامرون
 
۱۹۱۶
 
۱۹۲۲
پرچم کیپ ورد  
۱۶۶۷
 
۱۷۰۷
 
۱۷۵۰
 
۱۸۱۶
 
۱۸۲۶
 
۱۸۳۰
 
۱۹۱۱
 
۱۹۷۵
 
۱۹۹۲
  پرچم کیپ ورد
پرچم جمهوری آفریقای مرکزی  
۱۹۰۳
 
۱۹۵۸
  پرچم جمهوری آفریقای مرکزی
پرچم چاد  
۱۹۰۰
 
۱۹۵۹
  پرچم چاد
پرچم کومور  
۱۸۸۷
 
۱۹۶۳
 
۱۹۷۵
 
۱۹۷۸
 
۱۹۹۲
 
۱۹۹۶
 
۲۰۰۱
  پرچم کومور
پرچم جمهوری دموکراتیک کنگو  
۱۸۷۷
 
۱۹۶۰
 
۱۹۶۳
 
۱۹۶۶
 
۱۹۷۱
 
۱۹۹۷
 
۲۰۰۳
 
۲۰۰۶
  پرچم جمهوری دموکراتیک کنگو
پرچم جمهوری کنگو  
۱۸۹۱
 
۱۹۵۸
 
۱۹۷۰
 
۱۹۹۱
  پرچم جمهوری کنگو
پرچم ساحل عاج  
۱۸۹۳
 
۱۹۵۹
  پرچم ساحل عاج
پرچم جیبوتی  
۱۴۵۳
 
۱۸۴۴
 
۱۸۹۶
 
۱۹۷۷
  پرچم جیبوتی
پرچم مصر  
۱۵۱۷
 
۱۸۴۴
 
۱۸۸۲
 
۱۹۲۲
 
۱۹۵۲
 
۱۹۵۸
 
۱۹۷۲
 
۱۹۸۴
  پرچم مصر
پرچم اتیوپی  
1890s
 
۱۸۹۷
 
۱۹۳۶
 
۱۹۶۲
 
۱۹۷۴
 
۱۹۸۷
 
۱۹۹۱
 
۱۹۹۶
 
۲۰۰۹
  پرچم اتیوپی
پرچم اریتره  
۱۸۹۰
 
۱۹۴۱
 
۱۹۴۱
 
۱۹۵۲
 
۱۹۷۴
 
۱۹۸۷
 
۱۹۹۱
 
۱۹۹۳
 
۱۹۹۵
  پرچم اریتره
پرچم گینه استوایی  
۱۶۶۷
 
۱۷۰۷
 
۱۷۵۰
 
۱۷۷۸
 
۱۷۸۵
 
۱۹۳۱
 
۱۹۳۶
 
۱۹۳۸
 
۱۹۴۵
 
۱۹۶۸
 
۱۹۷۳
 
۱۹۷۹
  پرچم گینه استوایی
پرچم گابن  
۱۹۰۳
 
۱۹۵۹
 
۱۹۶۰
  پرچم گابن
پرچم گامبیا  
۱۷۸۳
 
۱۸۰۱
 
۱۹۶۵
  پرچم گامبیا
پرچم غنا  
۱۸۲۱
 
۱۸۷۷
 
۱۹۵۷
 
۱۹۶۱
 
۱۹۶۴
 
۱۹۶۶
  پرچم غنا
 
۱۵۸۱
 
۱۷۹۵
 
۱۸۰۶
 
۱۸۱۰
 
۱۸۱۴
پرچم گینه  
۱۸۹۸
 
۱۹۵۸
  پرچم گینه
پرچم گینه بیسائو  
۱۶۶۷
 
۱۷۰۷
 
۱۷۵۰
 
۱۸۱۶
 
۱۸۲۶
 
۱۸۳۰
 
۱۹۱۱
 
۱۹۷۴
  پرچم گینه بیسائو
پرچم کنیا  
۱۸۸۵
 
۱۹۲۱
 
۱۹۶۳
  پرچم کنیا
پرچم لسوتو  
۱۶۵۲
 
۱۷۹۵
 
۱۸۰۱
 
۱۸۷۵
 
۱۸۸۴
 
۱۹۶۶
 
۱۹۸۷
 
۲۰۰۶
  پرچم لسوتو
پرچم لیبریا  
۱۸۲۷
 
۱۸۴۷
  پرچم لیبریا
پرچم لیبی  
15th century
 
۱۹۱۲
 
۱۹۵۱
 
۱۹۶۹
 
۱۹۷۲
 
۱۹۷۷
 
۲۰۱۱
  پرچم لیبی
پرچم ماداگاسکار  
۱۸۹۶
 
۱۹۵۸
  پرچم ماداگاسکار
پرچم مالاوی  
۱۹۰۷
 
۱۹۵۳
 
۱۹۶۳
 
۱۹۶۴
 
۲۰۱۰
 
۲۰۱۲
  پرچم مالاوی
پرچم مالی  
۱۸۹۲
 
۱۹۵۸
 
۱۹۵۹
 
۱۹۶۱
  پرچم مالی
پرچم موریتانی  
۱۹۰۰
 
۱۹۵۹
  پرچم موریتانی
پرچم موریس  
۱۶۶۶
 
۱۷۱۰
 
۱۷۸۹
 
۱۸۱۰
 
۱۹۰۶
 
۱۹۲۳
 
۱۹۶۸
  پرچم موریس
پرچم مراکش  
۱۶۶۶
 
۱۹۱۳
 
۱۹۵۶
  پرچم مراکش
 
۱۹۲۱
پرچم موزامبیک  
۱۶۶۷
 
۱۷۰۷
 
۱۷۵۰
 
۱۸۱۶
 
۱۸۲۶
 
۱۸۳۰
 
۱۹۱۱
 
۱۹۷۴
 
۱۹۷۵
   
۱۹۸۳ ۱۹۸۳
  پرچم موزامبیک
پرچم نامیبیا  
۱۸۸۴
 
۱۹۱۵
 
۱۹۲۸
 
۱۹۹۰
  پرچم نامیبیا
پرچم نیجر  
۱۹۲۲
 
۱۹۵۹
  پرچم نیجر
پرچم نیجریه  
۱۸۸۶
 
۱۹۰۰
 
۱۹۶۰
 
۱۹۶۷
 
۱۹۷۰
  پرچم نیجریه
 
۱۹۶۷
پرچم رواندا  
۱۸۸۵
 
۱۹۱۹
 
۱۹۵۹
 
۱۹۶۱
 
۱۹۶۲
 
۲۰۰۱
  پرچم رواندا
پرچم سائوتومه و پرینسیپ  
۱۶۶۷
 
۱۷۰۷
 
۱۷۵۰
 
۱۸۱۶
 
۱۸۲۶
 
۱۸۳۰
 
۱۹۱۱
 
۱۹۷۵
  پرچم سائوتومه و پرینسیپ
پرچم سنگال  
16th century
 
۱۷۸۹
 
۱۸۱۴
 
۱۸۳۰
 
۱۹۵۸
 
۱۹۵۹
 
۱۹۶۰
  پرچم سنگال
پرچم سیشل  
۱۷۵۶
 
۱۸۱۱
 
۱۹۰۳
 
۱۹۶۱
 
۱۹۷۶
 
۱۹۷۷
 
۱۹۹۶
  پرچم سیشل
پرچم صحرای غربی  
۱۸۸۴
 
۱۹۳۱
 
۱۹۳۶
 
۱۹۳۸
 
۱۹۴۵
 
۱۹۷۶
  پرچم صحرای غربی
پرچم سیرالئون  
۱۷۹۲
 
۱۸۰۱
 
۱۸۸۹
 
۱۹۶۱
  پرچم سیرالئون
پرچم سومالی  
13th century
 
۱۴۱۵
 
۱۵۵۹
 
۱۸۸۴
 
۱۸۸۸
 
۱۸۹۶
 
۱۹۰۳
 
۱۹۴۹
 
۱۹۵۰
 1960   پرچم سومالی
پرچم آفریقای جنوبی  
۱۶۵۲
 
۱۷۹۵
 
۱۸۰۱
 
۱۸۷۵
 
۱۹۱۰
 
۱۹۱۲
 
۱۹۲۸
 
۱۹۹۴
  پرچم آفریقای جنوبی
پرچم سودان جنوبی  
۱۵۱۷
 
۱۸۴۴
 
۱۸۸۲
 
۱۸۹۹
 
۱۹۲۲
 
۱۹۵۲
 
۱۹۵۶
 
۱۹۷۰
 
۲۰۱۱
  پرچم سودان جنوبی
پرچم سودان  
۱۵۱۷
 
۱۸۴۴
 
۱۸۸۲
 
۱۸۹۹
 
۱۹۲۲
 
۱۹۵۲
 
۱۹۵۶
 
۱۹۷۰
  پرچم سودان
پرچم سوازیلند  
۱۸۹۴
 
۱۹۰۳
 
۱۹۶۸
  پرچم سوازیلند
پرچم تانزانیا  
۱۸۸۵
 
۱۹۱۹
 
۱۹۶۱
 
۱۹۶۴
  پرچم تانزانیا
 
۱۹۶۴
پرچم توگو  
۱۸۸۴
 
۱۹۱۴
 
۱۹۵۷
 
۱۹۵۸
 
۱۹۶۰
  پرچم توگو
پرچم تونس  
۱۵۷۴
 
۱۸۳۱
 
۱۹۹۹
  پرچم تونس
پرچم اوگاندا  
۱۸۹۴
 
۱۹۱۴
 
۱۹۶۲
 
۱۹۶۲
  پرچم اوگاندا
پرچم زامبیا  
۱۹۲۴
 
۱۹۵۳
 
۱۹۶۳
 
۱۹۶۴
 
۱۹۹۶
  پرچم زامبیا
پرچم زیمبابوه  
۱۸۹۶
 
۱۹۲۳
 
۱۹۵۳
 
۱۹۶۴
 
۱۹۶۸
 
۱۹۷۹
 
۱۹۷۹
 
۱۹۸۰
  پرچم زیمبابوه
کشورها / دهه‌ها قبل اکنون دهه‌ها / کشورها
۱۷۰۰ ۱۷۱۰ ۱۷۲۰ ۱۷۳۰ ۱۷۴۰ ۱۷۵۰ ۱۷۶۰ ۱۷۷۰ ۱۷۸۰ ۱۷۹۰ ۱۸۰۰ ۱۸۱۰ ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ ۱۸۴۰ ۱۸۵۰ ۱۸۶۰ ۱۸۷۰ ۱۸۸۰ ۱۸۹۰ ۱۹۰۰ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۰ ۱۹۴۰ ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰

آسیاویرایش

کشورها / دهه‌ها قبل ۱۷۰۰ ۱۷۱۰ ۱۷۲۰ ۱۷۳۰ ۱۷۴۰ ۱۷۵۰ ۱۷۶۰ ۱۷۷۰ ۱۷۸۰ ۱۷۹۰ ۱۸۰۰ ۱۸۱۰ ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ ۱۸۴۰ ۱۸۵۰ ۱۸۶۰ ۱۸۷۰ ۱۸۸۰ ۱۸۹۰ ۱۹۰۰ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۰ ۱۹۴۰ ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ اکنون دهه‌ها / کشورها
پرچم افغانستان  
1570s
 
۱۷۳۸
 
۱۷۴۷
 
۱۸۸۰
 
۱۹۰۱
 
۱۹۱۹
 
۱۹۲۱
 
۱۹۲۸
 
۱۹۲۸
 
۱۹۲۹
 
۱۹۲۹
 
۱۹۳۰
 
۱۹۷۳
 
۱۹۷۴
 
۱۹۷۸
 
۱۹۷۸
 
۱۹۷۹
 
۱۹۸۷
 
۱۹۹۲
 
۱۹۹۲
 
۱۹۹۶
 
۱۹۹۷
 
۲۰۰۱
 
۲۰۰۲
 
۲۰۰۴
  پرچم افغانستان
پرچم ارمنستان  
۱۴۵۳
 
۱۸۲۸
 
۱۸۵۸
 
۱۸۸۳
 
۱۹۱۸
 
۱۹۱۸
 
۱۹۲۲
 
۱۹۳۶
 
۱۹۴۰
 
۱۹۵۲
 
۱۹۹۰
  پرچم ارمنستان
پرچم جمهوری آذربایجان  
۱۵۷۶
 
۱۷۳۶
 
۱۷۴۷
 
۱۷۶۰
 
۱۷۹۶
 
۱۸۱۳
 
۱۸۵۸
 
۱۸۸۳
     
۱۹۱۸ `۱۸ `۱۸
 
۱۹۲۰
 
۱۹۲۲
 
۱۹۳۷
 
۱۹۴۰
 
۱۹۵۲
 
۱۹۹۰
  پرچم جمهوری آذربایجان
پرچم بحرین  
۱۸۲۰
 
۱۹۳۲
 
۱۹۷۲
 
۲۰۰۲
  پرچم بحرین
پرچم بنگلادش  
۱۷۵۷
 
۱۸۰۱
 
۱۸۵۸
 
۱۹۴۷
 
۱۹۷۱
 
۱۹۷۲
  پرچم بنگلادش
پرچم بوتان  
۱۹۴۹
 
۱۹۵۶
 
۱۹۶۹
  پرچم بوتان
پرچم برونئی  
۱۹۰۶
 
۱۹۴۱
 
۱۹۴۵
 
۱۹۵۹
  پرچم برونئی
پرچم کامبوج  
۱۸۶۳
 
۱۸۸۷
 
۱۹۵۳
 
۱۹۷۰
 
۱۹۷۵
 
۱۹۷۹
 
۱۹۸۹
 
۱۹۹۲
 
۱۹۹۳
  پرچم کامبوج
پرچم چین  
۱۸۶۲
 
۱۸۹۰
 
۱۹۱۲
 
۱۹۲۸
 
۱۹۴۹
  پرچم چین
پرچم تیمور شرقی  
۱۷۰۲
 
۱۷۰۷
 
۱۷۵۰
 
۱۸۱۶
 
۱۸۲۶
 
۱۸۳۰
 
۱۹۱۱
 
۱۹۷۵
 
۱۹۹۹
 
۲۰۰۲
  پرچم تیمور شرقی
پرچم گرجستان  
۱۰۰۸–۱۴۹۰
 
۱۷۶۲
 
۱۸۰۱
 
۱۸۵۸
 
۱۸۸۳
   
۱۹۱۸ `۱۸
 
۱۹۲۱
 
۱۹۲۲
 
۱۹۳۷
 
۱۹۵۱
 
۱۹۹۱
 
۲۰۰۴
  پرچم گرجستان
پرچم هند  
۱۵۲۶
 
۱۸۵۸
 
۱۹۴۷
  پرچم هند
 
۱۶۷۴
 
۱۷۷۳
پرچم اندونزی  
۱۶۰۲
 
۱۸۰۰
 
۱۹۴۲
 
۱۹۴۵
 
۱۹۴۹
  پرچم اندونزی
پرچم ایران  
۱۵۷۶
 
۱۷۳۶
 
۱۷۴۷
 
۱۷۶۰
 
۱۷۹۶
 
۱۸۴۹
 
۱۹۰۷
 
۱۹۲۵
 
۱۹۸۰
  پرچم ایران
پرچم عراق  
۱۴۵۳
 
۱۸۴۴
 
۱۹۲۱
 
۱۹۵۸
 
۱۹۵۹
 
۱۹۶۳
 
۱۹۹۱
 
۲۰۰۴
 
۲۰۰۸
  پرچم عراق
پرچم اسرائیل  
۱۴۵۳
 
۱۸۴۴
 
۱۹۲۰
 
۱۹۲۷
 
۱۹۴۸
  پرچم اسرائیل
پرچم ژاپن  
۱۸۷۰
 
۱۹۴۵
 
۱۹۵۱
 
۱۹۹۹
  پرچم ژاپن
پرچم اردن  
۱۴۵۳
 
۱۸۴۴
 
۱۹۲۰
 
۱۹۲۱
 
۱۹۵۸
 
۱۹۵۸
  پرچم اردن
پرچم کره شمالی  
۱۸۸۲
 
۱۹۱۰
 
۱۹۴۵
 
۱۹۴۸
  پرچم کره شمالی
پرچم کره جنوبی  
۱۸۸۲
 
۱۹۱۰
 
۱۹۴۵
 
۱۹۴۸
  پرچم کره جنوبی
پرچم کویت  
۱۷۵۲
 
۱۸۹۸
 
۱۸۹۹
 
۱۹۶۱
  پرچم کویت
پرچم قزاقستان  
۱۴۵۶
 
۱۸۲۲
 
۱۸۵۸
 
۱۸۸۳
 
۱۹۱۷
 
۱۹۲۰
 
۱۹۳۶
 
۱۹۹۲
  پرچم قزاقستان
پرچم قرقیزستان  
۱۸۷۶
 
۱۸۸۳
 
۱۹۱۸
 
۱۹۳۶
 
۱۹۵۲
 
۱۹۹۲
  پرچم قرقیزستان
پرچم لائوس  
۱۸۹۳
 
۱۹۵۲
 
۱۹۷۵
  پرچم لائوس
پرچم لبنان  
۱۴۵۳
 
۱۸۴۴
 
۱۹۲۰
 
۱۹۴۳
  پرچم لبنان
پرچم مالزی  
۱۶۴۱
 
۱۷۹۵
 
۱۸۰۱
 
۱۸۱۸
 
۱۸۲۴
 
۱۸۹۶
 
۱۹۴۲
 
۱۹۴۵
 
۱۹۴۹
 
۱۹۶۳
  پرچم مالزی
پرچم مالدیو  
۱۸۸۶
 
۱۹۲۶
 
۱۹۵۳
 
۱۹۶۵
  پرچم مالدیو
پرچم مغولستان  
۱۸۶۲
 
۱۸۹۰
 
۱۹۱۱
 
۱۹۲۱
 
۱۹۲۴
 
۱۹۴۰
 
۱۹۹۲
  پرچم مغولستان
پرچم بورما  
۱۷۵۳
 
۱۸۸۵
 
۱۹۳۷
 
۱۹۴۳
 
۱۹۴۵
 
۱۹۴۸
 
۱۹۷۴
 
۲۰۱۰
  پرچم بورما
پرچم نپال  
۱۹۲۸
 
۱۹۶۲
  پرچم نپال
پرچم عمان  
۱۸۵۶
 
۱۹۷۰
 
۱۹۹۵
  پرچم عمان
پرچم پاکستان  
۱۵۲۶
 
۱۷۴۷
 
۱۷۶۱
 
۱۸۴۹
 
۱۸۵۸
 
۱۸۸۰
 
۱۹۴۷
  پرچم پاکستان
پرچم فیلیپین  
۱۵۳۵
 
۱۷۶۲
 
۱۷۶۴
 
۱۸۲۱
 
۱۸۹۸
 
۱۹۰۱
 
۱۹۰۸
 
۱۹۱۲
 
۱۹۱۹
 
۱۹۳۶
 
۱۹۴۲
 
۱۹۴۳
 
۱۹۴۵
 
۱۹۸۵
 
۱۹۸۶
 
۱۹۹۸
  پرچم فیلیپین
پرچم قطر  
۱۸۱۸
 
۱۸۷۲
 
۱۹۱۶
 
۱۹۳۶
 
۱۹۴۹
 
۱۹۷۱
  پرچم قطر
پرچم عربستان سعودی  
۱۵۱۷
 
۱۷۴۴
 
۱۸۱۸
 
۱۸۲۴
 
۱۸۹۱
 
۱۹۰۲
 
۱۹۲۶
 
۱۹۳۲
 
۱۹۳۴
 
۱۹۳۸
 
۱۹۷۳
  پرچم عربستان سعودی
 
۱۸۴۴
 
۱۹۲۰
 
۱۹۲۶
پرچم سنگاپور  
۱۸۱۹
 
۱۸۷۴
 
۱۹۴۲
 
۱۹۴۵
 
۱۹۴۶
 
۱۹۵۹
 
۱۹۶۳
 
۱۹۶۵
  پرچم سنگاپور
پرچم سری‌لانکا  
۱۵۹۳
 
۱۸۱۵
 
۱۹۴۸
 
۱۹۵۱
 
۱۹۷۲
  پرچم سری‌لانکا
پرچم سوریه  
۱۴۵۳
 
۱۸۴۴
   
۱۹۲۰ ۱۹۲۰
 
۱۹۲۲
 
۱۹۳۲
 
۱۹۵۸
 
۱۹۶۱
 
۱۹۶۳
 
۱۹۷۲
 
۱۹۸۰
  پرچم سوریه
پرچم جمهوری چین  
۱۸۶۲
 
۱۸۹۰
   
۱۸۹۵ ۱۸۹۵
 
۱۹۴۵
  پرچم جمهوری چین
پرچم تاجیکستان  
۱۶۹۹
 
۱۷۲۱
 
۱۸۵۸
 
۱۸۸۳
 
۱۹۱۸
 
۱۹۲۴
 
۱۹۵۳
 
۱۹۹۱
 
۱۹۹۲
  پرچم تاجیکستان
پرچم تایلند  
۱۷۰۰
 
۱۷۸۲
 
۱۸۱۷
 
۱۸۵۵
 
۱۹۱۶
 
۱۹۱۷
  پرچم تایلند
پرچم ترکیه  
۱۴۵۳
 
۱۸۴۴
 
۱۹۳۶
  پرچم ترکیه
پرچم ترکمنستان  
۱۵۱۷
 
۱۹۱۷
 
۱۹۲۲
 
۱۹۵۳
 
۱۹۹۲
 
۱۹۹۷
 
۲۰۰۱
  پرچم ترکمنستان
پرچم امارات متحده عربی  
۱۸۹۲
 
۱۹۵۰
 
۱۹۷۱
  پرچم امارات متحده عربی
پرچم ازبکستان  
۱۷۸۵
 
۱۹۲۰
 
۱۹۲۴
 
۱۹۵۳
 
۱۹۹۱
  پرچم ازبکستان
پرچم ویتنام
۱۸۰۲
 
۱۸۸۵
 
۱۸۸۷
 
۱۸۹۰
 
۱۹۲۰
 
۱۹۴۵
 
۱۹۵۵
 
۱۹۷۶
  پرچم ویتنام
 
۱۹۴۵
 
۱۹۴۶
 
۱۹۴۸
 
۱۹۷۵
پرچم یمن  
۱۸۷۲
 
۱۹۱۸

۱۹۲۳
 
۱۹۲۷
 
۱۹۶۲
 
۱۹۹۰
  پرچم یمن
 
۱۸۸۶
 
۱۹۳۷
 
۱۹۶۲
 
۱۹۶۷
کشورها / دهه‌ها قبل اکنون دهه‌ها / کشورها
۱۷۰۰ ۱۷۱۰ ۱۷۲۰ ۱۷۳۰ ۱۷۴۰ ۱۷۵۰ ۱۷۶۰ ۱۷۷۰ ۱۷۸۰ ۱۷۹۰ ۱۸۰۰ ۱۸۱۰ ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ ۱۸۴۰ ۱۸۵۰ ۱۸۶۰ ۱۸۷۰ ۱۸۸۰ ۱۸۹۰ ۱۹۰۰ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۰ ۱۹۴۰ ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰

اروپاویرایش

کشورها / دهه‌ها قبل ۱۷۰۰ ۱۷۱۰ ۱۷۲۰ ۱۷۳۰ ۱۷۴۰ ۱۷۵۰ ۱۷۶۰ ۱۷۷۰ ۱۷۸۰ ۱۷۹۰ ۱۸۰۰ ۱۸۱۰ ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ ۱۸۴۰ ۱۸۵۰ ۱۸۶۰ ۱۸۷۰ ۱۸۸۰ ۱۸۹۰ ۱۹۰۰ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۰ ۱۹۴۰ ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ اکنون دهه‌ها / کشورها
پرچم آلبانی  [مشکوک ]
۱۴۵۳
 
۱۸۴۴
   
۱۹۱۲ ۱۹۱۴
 
۱۹۲۰
 
۱۹۲۶
 
۱۹۲۸
 
۱۹۳۴
 
۱۹۳۹
 
۱۹۴۳
 
۱۹۴۴
 
۱۹۴۶
 
۱۹۹۲
  پرچم آلبانی
پرچم آندورا  
۱۸۰۶
   
۱۸۱۲ ۱۸۱۳
 
۱۸۶۶
  پرچم آندورا
پرچم اتریش  
۱۲۳۰
 
۱۸۰۴
 
۱۸۶۹
 
۱۹۱۸
 
۱۹۳۸
 
۱۹۴۵
  پرچم اتریش
پرچم بلاروس  [مشکوک ]
۱۵۸۷
 
۱۷۹۳
 
۱۸۵۸
 
۱۸۸۳
 
۱۹۱۸
   
۱۹۱۹ ۱۹۱۹
 
۱۹۳۷
 
۱۹۴۰
 
۱۹۴۱
 
۱۹۴۴
 
۱۹۵۱
 
۱۹۹۱
 
۱۹۹۵
 
۲۰۱۲
  پرچم بلاروس
پرچم بلژیک  
۱۴۸۲
 
۱۷۱۳
 
۱۷۹۰
 
۱۷۹۲
 
۱۷۹۵
 
۱۸۱۵
   
۱۸۳۰ ۱۸۳۱
  پرچم بلژیک
پرچم بوسنی و هرزگوین  [مشکوک ]
۱۴۵۳
 
۱۸۴۴
   
۱۸۷۸ ۱۸۷۸
 
۱۹۰۸
 
۱۹۱۸
 
۱۹۴۱
 
۱۹۴۵
 
۱۹۹۲
 
۱۹۹۸
  پرچم بوسنی و هرزگوین
 
۱۹۰۸
پرچم بلغارستان  [مشکوک ]
۱۴۵۳
 
۱۸۴۴
 
۱۸۷۸
 
۱۹۴۸
 
۱۹۶۷
 
۱۹۷۱
 
۱۹۹۱
  پرچم بلغارستان
پرچم کرواسی  
۱۵۲۷
 
۱۸۰۹
 
۱۸۱۵
 
۱۸۴۸
 
۱۸۵۲
 
۱۸۶۸
   
۱۹۱۸ ۱۹۱۸
 
۱۹۳۹
 
۱۹۴۱
 
۱۹۴۳
 
۱۹۴۵
 
۱۹۹۰
  پرچم کرواسی
پرچم قبرس  [مشکوک ]
۱۴۵۳
 
۱۸۴۴
 
۱۸۷۸
 
۱۹۲۲
   
۱۹۶۰
 
۲۰۰۶
  پرچم قبرس
پرچم جمهوری چک  
۱۴۰۰
 
۱۸۰۴
 
۱۸۶۹
 
۱۹۱۸
 
۱۹۲۰
 
۱۹۳۹
 
۱۹۳۹
 
۱۹۴۵
 
۱۹۹۰
 
۱۹۹۳
  پرچم جمهوری چک
پرچم دانمارک  
۱۳۹۶
  پرچم دانمارک
پرچم استونی  
۱۵۶۲
 
۱۷۲۱
 
۱۹۱۸
 
۱۹۴۰
 
۱۹۴۱
 
۱۹۴۴
 
۱۹۵۳
 
۱۹۹۰
  پرچم استونی
پرچم فنلاند  
۱۵۶۲
 
۱۸۰۹
 
۱۸۵۸
 
۱۸۸۳
 
۱۹۱۷
 
۱۹۱۸
  پرچم فنلاند
پرچم فرانسه  
16th century
 
۱۷۹۰
 
۱۷۹۴
 
۱۸۱۴
 
۱۸۳۰
  پرچم فرانسه
پرچم آلمان  
۱۴۰۰

۱۸۰۶
 
۱۸۱۵
 
۱۸۶۷
 
۱۹۱۸
   
۱۹۳۳
 
۱۹۳۵
 
۱۹۴۵
 
۱۹۴۹
  پرچم آلمان
 
۱۹۴۹
 
۱۹۵۹
پرچم یونان  [مشکوک ]
۱۴۵۳
 
۱۷۶۹
 
۱۸۲۲
 
۱۸۳۳
 
۱۸۵۸
 
۱۸۶۳
 
۱۹۲۴
 
۱۹۳۵
 
۱۹۴۱
 
۱۹۴۴
 
۱۹۶۷
 
۱۹۷۰
 
۱۹۷۵
 
۱۹۷۸
  پرچم یونان
پرچم مجارستان  
۱۷۱۱
   
۱۸۴۹ ۱۸۴۸
 
۱۸۶۷
 
۱۸۶۹
 
۱۸۷۴
 
۱۸۹۶
 
۱۹۱۵
       
۱۹۱۹ ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ ۱۹۱۹
 
۱۹۴۶
 
۱۹۴۹
     
۱۹۵۶ ۱۹۵۶ ۱۹۵۷
  پرچم مجارستان
پرچم ایسلند  
۱۵۳۶
 
۱۹۰۰
 
۱۹۱۸
 
۱۹۴۴
  پرچم ایسلند
پرچم جمهوری ایرلند  
۱۵۴۲
 
۱۸۰۱
 
۱۹۱۹
 
۱۹۲۲
  پرچم جمهوری ایرلند
پرچم ایتالیا  
۱۸۴۸
 
۱۹۴۳
 
۱۹۴۵
 
۲۰۰۳