خلیج ایران (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خلیج ایران ممکن است اشاره به یکی از موارد زیر باشد: