باز کردن منو اصلی

خلیج فارس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خلیج فارس، آبراهی است در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان

خلیج فارس همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: