خلیج کوک (به فرانسوی: Baie de Cook) در شمال جزیره موئورئا در پُلی‌نِزی فرانسه واقع شده‌است.[۱] خلیج کوک به افتخار جیمز کوک، دریانورد و کاشف بریتانیایی نام‌گذاری شده‌است.[۲]

خلیج کوک

خلیج کوک و خلیج آپانوهو، دو خلیج واقع در جزیره موئورئا هستند.[۳]

سراسرنمایی از جزیره موئورئا. در سمت چپ تصویر، خلیج آپانوهو و در سمت راست، خلیج کوک.

پانویس ویرایش