خواجه تاجدار

خواجه تاجدار رُمانی تاریخی است که توسط ذبیح الله منصوری با ترجمه و اقتباس از نوشته ای که در مقدمه کتاب به فردی فرانسوی بنام ژان گِور jean guèvre منتسب گردیده بدست آمده است. بسیاری از اهل فن بر این باورند که چنین نویسنده‌ای وجود خارجی ندارد و این کتاب نیز مانند بیشتر ترجمه‌های ذبیحی ساخته و پرداخته ذهن خود اوست. این کتاب به رخدادهای تاریخی ایران از هنگام مرگ نادرشاه افشار تا پایان زندگی آقامحمدخان قاجار به دیدی داستان‌گونه و با اعمال متد داستان پردازی و بسط داستان توسط مترجم می‌پردازد.[۱]

خواجه تاجدار
نویسندهژان گور
ناشرانتشارات امیر کبیر
محل نشرتهران
موضوعرمان تاریخی
سبکواقع‌گرایی
زبانفارسی
تعداد جلددو

داستان کتاب از شب تولد آقا محمد خان قاجار آغاز و با مرگ وی به پایان می‌رسد.

منابعویرایش

پانویسویرایش

  1. ذیح الله منصوری