خواجه شمس‌الدین ابن فضل‌الله

خواجه شمس‌الدین ابن فضل‌الله؛ از حاکمان سربداران بود که بعد از کلو اسفندیار به حکومت رسید.
وی برادر امیر عبدالرزاق و امیر وجیه الدین مسعود بود و به نیابت از برادرزاده اش، خواجه لطف‌الله باشتینی که سنی نداشت زمام را بر دست گرفت و تنها هفت ماه بر سر کار بود.

خواجه شمس‌الدین باشتینی
امیر سربدار
دوران۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸ میلادی
پیش ازخواجه شمس‌الدین علی
پس ازکلو اسفندیار
دودمانسربداران
دیناسلام، تشیع

در اواخر سال ۷۴۸ هـ. ق طوغای تیمورخان که امیدوار بود سربداران بر اثر نفاق و مبارزات داخلی ناتوان شده باشند، قصد حمله به سبزوار کرد، در همین هنگام خواجه شمس‌الدین که خود را شایسته سلطنت نمی‌دانست از نیابت سلطنت کناره گرفت.
سربداران چهارخروار ابریشم برای اداره امور زندگانیش به او دادند.[۱]

جانشین:
خواجه شمس‌الدین علی
حاکم سربداران

۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸ میلادی

حاکم پیشین:
کلو اسفندیار

منابعویرایش

  1. ای. پ. پطروشفسکی (۱۳۵۱). نهضت سربداران خراسان. ترجمهٔ کریم کشاورز. انتشارات پیام.