باز کردن منو اصلی
  • گرمسار نام پیشین شهر گرمسار در استان سمنان است.
  • خوار به معنی ذلیل و پَست است.