خوب (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خوب بیانگر رفتاری است که بین چند رفتار احتمالی باید انتخاب شود.

خوب همچنین می‌تواند برای اشاره به موارد زیر به کار رود: