خودرو زره‌پوش رزمی

(تغییرمسیر از خودرو زره‌پوش جنگی)

خودرو زره‌پوش جنگی به وسایل نقلیه نظامی زمینی گفته می‌شود که برای عملیات‌های جنگی فاصله نزدیک طراحی شده‌اند و برخوردار از سطح مناسبی بقاپذیری، مرگ آوری و تحرک هستند تا قادر به انجام مأموریت در مناطق پرخطر باشند. از این خودروها هم در ماموریت‌های چندمنظوره و هم در نقش‌های خاص استفاده می‌شود و ممکن است چرخ‌دار یا شنی‌دار باشند.[۱]

خودروهای زرهی جنگی به انواع مختلفی مانند تانک اصلی میدان نبرد، تانک سبک، نفربر زرهپوش، خودرو جنگی پیاده‌نظام، خودرو شناسایی زرهی و توپ خودکششی تقسیم می‌شوند.

نمونه‌ها

منابع

  1. ,Defence Industrial Strategy: Defence White Paper, Great Britain: Ministry of Defence The Stationery Office, 2005, ISBN 978-0-10-166972-6, Page 76