'خودشناسی (به انگلیسی: Self-knowledge) اصطلاحی در روان‌شناسی است که برای توصیف اطلاعات فردی یا خود آن فرد و دانش فردی در مورد خودش. خودشناسی مرتبط با خود اندیشی، فکر کردن در مورد خود و انتقاد از خود یا حتی پرسشگری انتقاد و قضاوت از تفکر خود محسوب می‌شود. خودشناسی مهارت اساسی انسان در بررسی فلسفه است.[۱][۲]

خود شناسی
خود شناسی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Gallup, G. G. , Jr. (1979). Self-recognition in chimpanzees and man: A developmental and comparative perspective. New York: Plenum Press.
  2. , N. W. , & Ramen, C. T. (1977). Learning to control the environment in infancy. Child Development, 48,806-819.