خوردن به عمل جویدن و بلعیدن غذا می‌گویند.[۱] همه جانداران برای ادامه حیات نیازمند خوردن هستند. خوردن یک فعالیت روزانه حیاتی است و در صورت اختلال در این فعالیت ممکن است بدن دچار بیماری های گوناگون شود.

خوردن نوعی فرصت برای دور هم جمع شدن است.

منابعویرایش