خورشیدی‌ها

خورشیدی‌ها (Heliozoa) تک‌یاخته‌هایی دارای پای کاذب هستند که در گذشته به عنوان یک خانواده آغازیان درنظرگرفته می‌شدند اما امروزه مشخص شده است که یک آرایه علمی ندارند بلکه گروه چندنیا هستند و هر یک از گونه‌ها، منشاء متفاوتی دارد.

مانند:

منابعویرایش