خورشید مامطیری

خورشید بن ابوالقاسم مامطیری شاعری اهل مامطیر (بابل کنونی) بود که در جنگ باوندیان و پادوسپانیان حضور داشت. او در وصف حمله شاه غازی رستم به رویان، شعری مازندرانی گفته که در کتاب ابن‌اسفندیار آمده‌است.

منابعویرایش

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۷۸۸.
  • عارف کمرپشتی و محمدهادی خالق‌زاده. تأملی بر برخی سروده‌های طبری سه شاعر طبری‌سرا بر اساس کتاب تاریخ طبرستان، اثر ابن اسفندیار. در فصلنامه ادبیات و زبان‌های محلی ایران زمین. دانشگاه یاسوج.