خورش آذربایجان یکی از انواع خورش‌های ایرانی است که متعلق به ناحیه آذربایجان است. در طبخ این خورش از پیاز، گوشت قرمز، سیر، ماست، زعفران، و زرده تخم مرغ استفاده و با پلوی ایرانی مصرف می‌شود.