خوله بنت حکیم

خوله دختر حکیم یکی از صحابیات محمد پیامبر اسلام است. او با عثمان پسر مظعون ازدواج کرد و برای او چهار پسر به نام‌های عامر پسر عثمان، احمد پسر عثمان، عبدالرحمن پسر عثمان و علی پسر عثمان به دنیا آورد.

منابعویرایش

  • زندگی صحابه، محمود طریقی، مشهد، ۱۳۸۵