خیابان امام خمینی (تبریز)

خیابان امام تبریز (پهلوی سابق)، سال ۱۳۰۷ خورشیدی
تصویر قدیمی از میدان ساعت واقع در خیابان امام، به طرف چهارراه شریعتی (شهناز).
تصویری قدیمی از خیابان فردوسی تبریز و بخشی از خیابان امام.

خیابان امام (خمینی) (پهلوی سابق) اولین و اصلی‌ترین خیابان تبریز است که در دوران سلطنت پهلوی از شرق تا غرب شهر تبریز ساخته شد. این خیابان از دروازه تهران در شرقی‌ترین نقطهٔ شهر تبریز تا میدان راه آهن در غربی‌ترین بخش شهر تبریز کشیده شده است. این خیابان اولین خیابانی است که در تبریز در سال ۱۳۵۶ (در زمان «محمدرضا پهلوی») آسفالت شد. در گذشته مردم به این خیابان قیر قیم (به معنی آسفالت) و باش خیاوان (به معنی خیابان اصلی) نیز می‌گفتند.حتی به این خیابان خیابان شاه نیز میگفتند.این خیابان چهار راه‌های متعددی دارد از قبیل : میدان راه آهن -خطیب -نصف راه - میدان قونقا - باغ گلستان -شهناز -سه راه طالقانی -سه راه فردوسی -میدان ساعت - خاقانی -منصور - شهید جدیری (حلمه دربندی)_آبرسان- فلکه دانشگاه و... . اکثر راهپیمایی‌های تبریز مابین شهناز وآبرسان برگزار می شود.