خیابان شهید بهشتی

خیابانی در محلۀ عباس‌آباد شهر تهران، ایران
(تغییرمسیر از خیابان بهشتی)

خیابان شهید سید محمد بهشتی که با نام خیابان عباس‌آباد هم شناخته می‌شود، یکی از خیابان‌های مرکزی تهران است که در محله عباس‌آباد قرار دارد. این خیابان که جهتی شرقی - غربی دارد از سمت غرب به خیابان ولیعصر و از سمت شرق به خیابان شریعتی منتهی می‌شود. خیابان بهشتی به سمت غرب یک‌طرفه است.[۱] این خیابان به نام سید محمد بهشتی سیاستمدار و فقیه ایرانی نام گذاری شده است.

خیابان بهشتی
خیابان عباس آباد.jpg


  • نام پیشین: خیابان عباس‌آباد

  • کشیدگی جغرافیایی: شرقی-غربی


نمایی از خیابان عباس‌آباد
ترافیک خیابان عباس‌آباد

این خیابان از طریق ایستگاه مترو شهید بهشتی، سهروردی، و میرزای شیرازی قابل دسترسی است و ایستگاه های مترو فوق از شرق خیابان تا غرب آن قرار دارند.

ورودی‌ها و برخوردگاه‌هاویرایش

این خیابان در مسیر خود از مناطق شهرداری ۷ و ۶ عبور می‌کند.

  از شرق به غرب  
  خیابان شریعتی (چهارراه قصر)
  خیابان سهروردی
ایستگاه مترو سهروردی
  خیابان شهید صابونچی (خیابان مهناز)
  خیابان شهید قنبرزاده
  خیابان شهید مفتح
ایستگاه متروی شهید بهشتی
  خیابان میرعماد
  بزرگراه مدرس
  خیابان بخارست - خیابان قائم مقام فراهانی
  خیابان وزرا - خیابان میرزای شیرازی
  خیابان ولیعصر
  از غرب به شرق  

منابعویرایش

  • اطلس کامل تهران. تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ۱۳۸۵.ISBN 964-342-181-3
  1. «پل مکانیزه خیابان شهید بهشتی، مخاطبان را به نمایشگاه کتاب می‌رساند». خبرگزاری کتاب ایران.