بوذرجمهری (خیابان)

(تغییرمسیر از خیابان پانزده خرداد)

خیابان پانزده خرداد (نام‌های پیشین: خیابان بوذرجمهری، خیابان جباخانه) یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های شهر تهران است که در منطقه ۱۲ شهرداری تهران واقع شده است. در ضلع جنوبی این خیابان بازار تهران قرار دارد. تقاطع این خیابان با خیابان خیام (تهران)، چهارراه گلوبندک نام دارد و ایستگاه متروی پانزده خرداد در این تقاطع قرار گرفته است. این خیابان در گذشته و دوره پهلوی خیابان بوذرجمهری نام داشت.

Street in Iran.jpg
خیابان پانزده خرداد


  • نام پیشین: خیابان بوذرجمهری

  • جایگاه جغرافیایی در شهر:

  • کشیدگی جغرافیایی: شرقی-غربی


  • پایان غربی: خیابان ابوسعید