باز کردن منو اصلی
احمد بن موسی خیالی
درگذشت۸۵۰ هجری
محل زندگیماوراءالنهر
ملیتایران ایران
پیشهشاعر
سال‌های فعالیتقرن نهم
لقبخیالی بخاری
دورهتیموریان

زندگی‌نامهویرایش

احمد بن موسی خیالی معروف به خیالی بخاری از شاعران قرن نهم است که در ماوراءالنهر می‌زیسته است. خیالی بخاری از معاصران و شاگردان خواجه عصمت بخاری است. او در عهد الغ بیک می‌زیست و در حدود سال ۸۵۰ بدرود حیات گفت. دیوانی که از او به یادگار مانده شامل دو هزار بیت است که نسخه‌هایی از آن در ایران و خارج جود دارد.

اشعارویرایش

از جمله اشعار او قصیده ییست در مدح استادش عصمت بخاری بدین مطلع:

درین سراچه فانی که منزل خطرستبه عیش کوش که ایام عمر درگذرست

خیالی بخاری همانست که غزل معروفش را به مطلع:

ای تیر غمت را دل عشاق نشانهخلقی بتو مشغول و تو غایب ز میانه

شیخ بهایی تخمیس نموده و آن تخمیس بسیار مشهور است.

منابعویرایش

تاریخ ادبیات در ایران/جلد چهارم/ذبیح‌الله صفا/چاپ سوم/۱۳۶۴/تهران