خیزش ۲۰۰۸ در تبت

خیزش تبت در سال ۲۰۰۸ به قیام ملت تبت علیه حکومت کمونیستی چین گفته می‌شود. ناآرامی‌ها از ۱۰ مارس همزمان با چهل و نهمین سالگرد قیام تبت ۱۹۵۹ آغاز شد و در داخل و در سطح جهانی ادامه داشت و دارد. آمار کشته شده‌ها به‌دست رژیم چین تاکنون ۱۴۰نفر گزارش شده‌است.

گستره فرهنگی تبت (تبت بزرگ).
گستره فرهنگی تبت (تبت بزرگ).

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش