خیشومی دولبی واک‌دار

خیشومی دولبی (به انگلیسی: Bilabial nasal) نوعی صدای هم‌خوان (صامت) در زبان‌ها است که تقریباً در همهٔ زبان‌های جهان به جز چند زبان (برای نمونه موهاوک) استفاده می‌شود. منظور از خیشومی صدای تودماغی این هم‌خوان و منظور از دولبی، استفاده از هر دو لب برای تولید این صدا است. نمادی که در الفبای آوانگاری بین‌المللی برای این صدا استفاده می‌شود نویسهٔ m است.

تصویر
شماره IPA۱۱۴
کدبندی
الفبای آواییm
کیرشنبامm
Sound

 

در زبان فارسی برای نمایاندن این هم‌خوان از حرف «م» استفاده می‌شود.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Bilabial nasal," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed April 21, 2010).