دئوک جونگ از گوریو

پادشاه دئوک جونگ (زاده ۹ ژوئن ۱۰۱۶ (میلادی) - مرگ ۳۱ اکتبر ۱۰۳۴ (میلادی)) نهمین پادشاه از سلسله گوریو بود. او پسر پادشاه هیون جونگ بود. وی در سال ۱۰۲۲ میلادی به عنوان ولیعهد انتخاب شد و در سال ۱۰۳۱ پس از پدرش به حکومت رسید و تا سال ۱۰۳۴ میلادی حکومت کرد.

دئوک جونگ از گوریو
سلطنت۱۰۳۱ - ۱۰۳۴
پیشینپادشاه هیون جونگ
جانشینپادشاه جئونگ جونگ دوم
زاده۹ ژوئن ۱۰۱۶
درگذشته۳۱ اکتبر ۱۰۳۴ (۱۸ سال)
پدرپادشاه هیون جونگ

منابعویرایش

پادشاه پیشین:
هیون جونگ
دئوک جونگ
گوریو

۱۰۳۱ - ۱۰۳۴

جانشین:
جئونگ جونگ دوم