قاضی

(تغییرمسیر از دادرس)
Miles Ehrlich, judge.jpg

قاضی یا دادرس کسی یا شخصی است که به تنهایی یا به عنوان عضوی از هیئت قضات، مدیریت یا ریاست دادگاه را بر عهده دارد و به قضاوت می‌پردازد و مسئولیت صدور حکم با وی است.[۱]

منابعویرایش