دادمهر یا داذبرزمهر (به طبری: دازمهر) از پادشاهان طبرستان بود. دادمهر، پسر بزرگتر فرخان بزرگ است که پس از وی بر تخت نشست و از سال ۷۲۱ تا ۷۳۴ میلادی فرمان راند. دوران فرمانروایی وی به سبب حُسن سیاست و تدبیر پدرش، قرین آرامش و ثبات بود. از دادمهر سکه‌هایی به سال ۷۳۲ میلادی یافت شده است. ظاهراً «مال صلح» که او در پیمان بسته‌شده با اعراب، پرداختنش را تعهد کرده بود، گهگاه پرداخت می‌شد و اگر پرداخت آن قطع می‌شد، واخواست آن به جنگ و لشکرکشی نمی‌انجامید.

دادمهر
گیل گیلانشاه، اسپهبد اسپهبدان، پذشخوارگر پذشخوارگران
Dād-būrzmihr.jpg
سکه‌ای با تصویر اسپهبد دادمهر
دوران۷۲۱ تا ۷۳۴ میلادی
تاجگذاری۷۲۱ میلادی
لقب(ها)داذبرزمهر
درگذشت۷۳۴ (میلادی)
پیش ازفرخان کوچک
اسپهبد خورشید
پس ازفرخان بزرگ
دودماندابویگان
پدرفرخان بزرگ
فرزنداناسپهبد خورشید و جلوانان
دینزرتشت

منابعویرایش