داده‌های همدیدی ایستگاه‌های هواشناسی مراکز استان‌های ایران

داده‌های همدیدی ایستگاه‌های هواشناسی مراکز استان‌های ایران از بدو تأسیس ایستگاه هواشناسی آن شهرها تا سال ۲۰۰۵. منبع این آمار، آرشیو اطلاعات هواشناسی در تارنمای سازمان هواشناسی ایران است.[۱]

مرکز استان مجموع بارندگی
سالیانه به میلیمتر
میانگین حداقل
دمای روزانه
میانگین حداکثر
دمای روزانه
تعداد روزهای
با بارش باران
تعداد روزهای
با بارش برف
دوره‌ی آمارگیری
اراک ۳۴۱٫۷ ۷ ۲۰٫۷ ۶۹٫۳ ۲۲٫۳ ۱۹۵۵-۲۰۰۵
اردبیل ۳۰۳٫۹ ۲٫۸ ۱۵٫۳ ۹۷٫۳ ۳۵٫۶ ۱۹۷۶-۲۰۰۵
ارومیه ۳۴۱ ۵٫۴ ۱۷٫۶ ۹۰ ۲۷٫۰ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
اصفهان ۱۲۲٫۸ ۹٫۱ ۲۳٫۴ ۴۴٫۷ ۶٫۵ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
اهواز ۲۱۳٫۴ ۱۷٫۶ ۳۲٫۹ ۳۷٫۴ ۰ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
ایلام ۶۱۶٫۰ ۹ ۲۰٫۳ ۷۵٫۷ ۱۴٫۳ ۱۹۸۶-۲۰۰۵
بجنورد ۲۷۲٫۴ ۱۲٫۸ ۱۹٫۳ ۹۰٫۲ ۲۹٫۶ ۱۹۷۷-۲۰۰۵
بندرعباس ۱۸۲٫۵ ۲۱٫۸ ۳۲٫۱ ۲۲٫۴ ۰ ۱۹۵۷-۲۰۰۵
بوشهر ۲۷۹٫۱ ۱۹٫۵ ۲۹٫۷ ۳۷٫۱ ۰ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
بیرجند ۱۷۰٫۸ ۸٫۴ ۲۴٫۵ ۴۹٫۷ ۵٫۷ ۱۹۵۵-۲۰۰۵
تبریز ۲۸۸٫۹ ۶٫۹ ۱۸ ۱۰۱٫۶ ۳۲٫۱ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
تهران (شمیران) ۴۲۶٫۰ ۱۰٫۵ ۲۰٫۴ ۸۹٫۱ ۲۳٫۷ ۱۹۸۸-۲۰۰۵
تهران (مهرآباد) ۲۳۲٫۸ ۱۱٫۹ ۲۲٫۷ ۷۶٫۴ ۱۲٫۳ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
خرم آباد ۵۰۹ ۹٫۱ ۲۵٫۲ ۸۹٫۱ ۵٫۹ ۱۹۵۶-۲۰۰۵
رشت ۱۳۵۹٫۰ ۱۱٫۳ ۲۰٫۶ ۱۳۸٫۰ ۷٫۸ ۱۹۵۶-۲۰۰۵
زاهدان ۹۰٫۶ ۱۰٫۱ ۲۶٫۸ ۲۷٫۴ ۱٫۳ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
زنجان ۳۱۳٫۱ ۳ ۱۲ ۹۳٫۴ ۳۳٫۲ ۱۹۵۵-۲۰۰۵
ساری ۷۸۹٫۲ ۱۳٫۵ ۲۲٫۲ ۱۳۳٫۷ ۰٫۳ ۱۹۹۹-۲۰۰۵
سمنان ۱۴۰٫۸ ۱۲٫۴ ۲۳٫۸ ۴۸٫۳ ۶٫۰ ۱۹۶۵-۲۰۰۵
سنندج ۴۵۸٫۴ ۵٫۵ ۲۱٫۴ ۸۵٫۷ ۲۱٫۷ ۱۹۵۹-۲۰۰۵
شهرکرد ۳۲۱٫۵ ۳٫۴ ۲۰٫۲ ۵۴٫۸ ۱۸٫۳ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
شیراز ۳۴۶ ۹٫۸ ۲۵٫۶ ۴۸٫۰ ۲٫۶ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
قزوین ۳۱۶ ۶٫۹ ۲۱٫۲ ۹۳٫۰ ۱۹٫۵ ۱۹۵۹-۲۰۰۵
قم ۱۵۱٫۱ ۱۰٫۲ ۲۵٫۹ ۴۵٫۲ ۶٫۱ ۱۹۸۶-۲۰۰۵
کرج ۲۴۳٫۸ ۸٫۷ ۲۱٫۲ ۷۴٫۸ ۱۴٫۵ ۱۹۸۵-۲۰۰۵
کرمان ۱۵۲٫۹ ۶٫۹ ۲۴٫۷ ۴۱٫۴ ۴٫۸ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
کرمانشاه ۴۴۵٫۱ ۵٫۹ ۲۲٫۶ ۷۷٫۳ ۱۴٫۶ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
گرگان ۶۰۱٫۰ ۱۲٫۸ ۲۲٫۷ ۱۰۳٫۹ ۴٫۸ ۱۹۵۲-۲۰۰۵
مشهد ۲۵۵٫۲ ۷٫۱ ۲۱٫۱ ۷۵٫۷ ۲۰٫۸ ۱۹۵۱-۲۰۰۵
همدان ۳۱۷٫۷ ۳٫۳ ۱۹٫۲ ۷۴٫۲ ۲۴٫۹ ۱۹۷۶-۲۰۰۵
یاسوج ۸۶۴٫۹ ۸ ۲۲٫۳ ۶۶٫۸ ۱۴٫۵ ۱۹۸۷-۲۰۰۵
یزد ۶۰٫۸ ۱۱٫۷ ۲۶٫۵ ۲۶٫۹ ۳٫۹ ۱۹۵۹-۲۰۰۵

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

  1. «آمار ۱۸۱ ایستگاه سینوپتیک کشور تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادی». سازمان هواشناسی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۵ فوریه ۲۰۱۳.