دارایان یکم (همچنین دارای یکم یا داریوش به آرامی: 𐡃𐡀𐡓𐡉𐡅 d’ryw) پس از فرترکه ها اولین شاه ایالت پارس بود. دارایان به احتمال زیاد دست‌نشاندهٔ شاهنشاه اشکانی آن دوران فرهاد دوم بود (سلطنت ۱۳۲ تا ۱۲۷ پیش از میلاد).[۱] دارایان یکم برخلاف پیشینانش که عنوان «فَرتَرَکه» داشتند از عنوان «شاه» برخوردار بود و پایهٔ سلسله‌ای نو را بنا نهاد، که با نام داراییان نیز شناخته می‌شود.[۱]

دارایان یکم
شاه پارس
سکهٔ دارایان یکم، پشت سکه به زبان آرامی 𐡃𐡀𐡓𐡉𐡅 𐡌𐡋𐡊 - دارا ملک (دارا پادشاه)
شاه ایالت پارس
سلطنتبعد از سال ۱۳۲ پیش از میلاد
پیشینوادفراداد دوم
جانشینوادفراداد سوم
زادهاستخر، پارس
درگذشتهبعد از سال ۱۳۲ پیش از میلاد

پانویس ویرایش