داروی سرکوب‌کننده سیستم ایمنی

داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی (انگلیسی: immunosuppressive drugs) یا عوامل سرکوب‌کننده سیستم ایمنی (انگلیسی: immunosuppressive agents) یا داروهای ضد رد (انگلیسی: antirejection medications) داروهای مهارکننده یا جلوگیری از فعالیت سیستم ایمنی بدن است. آن‌ها در سرکوب سیستم ایمنی درمانی استفاده می‌شوند برای:

منابع

پیوند به بیرون