باز کردن منو اصلی

در مثنوی معنوی، قصه‌ها نقشی فوق‌العاده در بیان و تقریر مفاهیم بر عهده دارند. به خدمت واداشتن قصه برای موعظه، تعلیم، و انتقال ایده‌های والای عرفانی و معنوی از سابقه و اشتغال ذهنی مولانا به بلاغت منبری نشأت گرفته است.

از همان آغاز، قصهٔ پرغصهٔ نی است که با زبان بی‌زبانی از جدایی‌ها ناله و شکایت سر می‌کند:

بشنو از نی چون حکایت می‌کند از جدایی‌ها شکایت می‌کند

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Nicholson, R. A. (رینولد نیکلسون) Tales of Mystic Meaning ~ being Selections from the Mathnavi of Jalal-ud-Din Rumi, with a Frontispiece by Cynthia Kent, Frederick A. Stockes Company Publishers