داس مخچه (Falx cerebelli) از اجزای مغز است.

مغز: داس مخچه
Gray130.png
سطح داخلی استخوان پس‌سری. بخش مربوط به داس مخچه در چپ وسط قرار دارد.
نام لاتین Falx cerebelli
آناتومی گری subject #193 874
نورونیمز ancil-259

داس مخچه به‌صورت تیغه کوچکی از سخت‌شامه است که کناره محیطی آن به ستیغ پس‌سری داخلی صدف استخوان پس‌سری Occipital متصل است در حالی که کناره آزاد آن در دره مخچه‌ای واقع شده و با کرمینه مخچه Vermis cerebelli مجاورت دارد.

منابعویرایش