دانشکده پزشکی، دانشگاه منچستر

دانشکده پزشکی دانشگاه منچستر یکی از بزرگترین دانشگاه‌ها در انگلستان با حدود ۶۰۰۰ دانشجوی مقطع کارشناسی، ۳٬۰۰۰ فوق لیسانس و ۲۰۰۰ پرسنل است. دانشکده به شش مؤسسه و پنج دانشکده تقسیم شده‌است. دانشکده پزشکی منچستر مسئول شهریه در مقطع کارشناسی پزشکی است. این دانشگاه سومین دانشکده پزشکی قدیمی در انگلستان و بزرگترین مدرسه پزشکی در انگلستان است. دانشکده عضو مرکز علوم بهداشت علمی منچستر است و دارای چهار بیمارستان آموزشی وابسته در منچستر است (درمانگاه سلطنتی، بیمارستان دانشگاه منچستر جنوبی، بیمارستان سالفورد سلطنتی و بیمارستان سلطنتی پرستون).

دانشکده پزشکی دانشگاه منچستر

تاریخچه دانشکده پزشکیویرایش

آموزش پزشکی در منچسترزمانی آغاز شد که چارلزوایت اولین بیمارستان مدرن در منطقه منچستررا تأسیس کرد، درمانگاه منچستر (بعد ازدرمانگاه سلطنتی منچستر)، در سال ۱۷۵۲ تأسیس شد.

منابعویرایش