دانشگاه صلاح‌الدین

دانشگاه صلاح الدین اربیل - عراق

دانشگاه صلاح‌الدین از نهادهای آموزشی کردستان عراق است.

این دانشگاه در سال ۱۹۶۸ تحت نام (دانشگاه سلیمانیه)، در شهر سلیمانیه عراق تأسیس شد. در سال ۱۹۸۱ به شهر اربیل منتقل شد و به (دانشگاه صلاح الدین) تغییر نام داد. در ابتدا این دانشگاه شامل هفت دانشکدهٔ: علوم، کشاورزی، مهندسی، اداره و اقتصاد، ادبیات، آموزش و پرورش و پزشکی بود. در سال ۱۹۸۵ دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی به این دانشگاه اضافه شدند. در سال ۱۹۹۵ دانشکده دندانپزشکی هم به این دانشگاه اضافه شد. در سال ۲۰۰۴ دانشکده تکنولوژی هم به آنها اضافه شد و مجموع دانشکده‌ها به ۲۲ عدد رسید. در سال ۲۰۰۵ این مجموع به ۱۸ عدد تقلیل یافت، زیرا دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و داروسازی تحت نام «دانشگاه پزشکی اربیل» از دانشگاه صلاح الدین جدا شدند. دانشگاه صلاح الدین عضو اتحادیه بین‌المللی دانشگاه‌ها می‌باشد. در سال2019یا2719(کۆردی)استاد کۆچەر بیرکار برترین متفکر انگلستان و دارنده مدال فیلدز از این دانشگاە دکترای افتخاری گرفت. در این دانشگاه رتبه‌ها و مدارک گوناگون آکادمیک به اشخاص واجد شرایط اعطا شده، که از جمله آنها: Bachelor Of Arts (BA)، Bachelor Of Science (BS)، Master Of Arts (MA)، Master Of Science (MS)، Doctorate Of Philosophy (PHD) And Medical Degree (MD)

در این دانشگاه تدریس به زبان انگلیسی می‌باشد.

منابعویرایش

سایت دانشگاه

http://www.suh-edu.com