دانشگاه دولتی

(تغییرمسیر از دانشگاه عمومی)

دانشگاه عمومی (به انگلیسی: Public university) یا دانشگاه دولتی دانشگاهی است که برای آموزش عموم مردم ایجاد شده و بودجه غالب خود را از دولت دریافت می‌کند. به‌طور کلی هزینهٔ تحصیل در دانشگاه‌های عمومی رایگان یا نسبت به دانشگاه‌های خصوصی ناچیز است.

محوطه دانشگاه عمومی برکلی آمریکا

دانشگاه عمومی که بیشتر در ایران به عنوان دانشگاه دولتی شناخته می‌شود با دانشگاه ملی متفاوت است و همچنین تعریف این دو نسبت به کشورهای مختلف متفاوت است.

اروپا

ویرایش

آلمان

ویرایش

اکثر موسسات آموزش عالی در آلمان دولتی هستند و همهٔ استادان، کارمند دولتی محسوب می‌شوند. دانشگاه‌های دولتی عموماً در مقایسه با همتایان خصوصی خود از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۸، دانشگاه‌های دولتی بدون شهریه بودند. با این حال، برخی از ایالت‌ها از آن زمان هزینه‌های تحصیلی پایینی را برای دانشگاه‌هایشان اتخاذ کردند.

انگلستان

ویرایش

در انگلستان، دولت مالک دانشگاه نیست، با این حال، دانشگاه‌ها در صورتی عمومی محسوب می‌شوند که از یکی از شوراهای تأمین مالی دولت برای تدریس یا تحقیق بودجه دریافت کنند. اکثر دانشگاه‌های بریتانیا بودجه عمومی را از طریق کمک‌های بلوکی دفتر دانشجویان (انگلیس)، شورای تأمین مالی آموزش عالی (ولز)، وزارت اقتصاد (ایرلند شمالی) یا شورای تأمین مالی (اسکاتلند) دریافت می‌کنند. تنها شش دانشگاه خصوصی تمام عیار در بریتانیا وجود دارد که کمک هزینه بلوکی دریافت نمی‌کنند.

ایتالیا

ویرایش

تقریباً تمام دانشگاه‌های ایتالیا عمومی بوده اما طبق قانون، دارای استقلال نهادی هستند. دولت ایتالیا اکثریت بودجه دانشگاه را تأمین می‌کند؛ بنابراین، دانشجویان شهریه نسبتاً پایینی را پرداخت می‌کنند که توسط هر دانشگاه با توجه به ثروت خانواده، دوره تحصیلی و عملکرد امتحان متغیر است و همچنین چند بورسیه برای بهترین دانشجویان کم‌درآمد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دسترس است.

دانمارک

ویرایش

تقریباً تمامی دانشگاه‌های دانمارک از نوع عمومی هستند و دانشگاه‌های عمومی دانمارک نسبت به دانشگاه‌های خصوصی خود از اعتبار بیشتری برخوردارند و همچنین دانشجویان دانمارکی به صورت رایگان در این دانشگاه‌ها حضور دارند.

اکثر دانشگاه‌های سوئد عمومی هستند و همچنین تحصیل در سوئد رایگان بوده و دانشجویان در هیچ‌یک از دانشگاه‌های سوئد شهریه پرداخت نمی‌کنند.

فنلاند

ویرایش

تمامی دانشگاه‌های فنلاند از نوع عمومی و همچنین رایگان هستند.

تقریباً تمامی دانشگاه‌های نروژ توسط دولت ساخته شده و عمومی هستند.

ایران

ویرایش

برخی از این دانشگاه‌ها در ایران برنامه‌های بدون‌شهریه ارائه می‌دهند. همچنین دانشگاه‌های عمومی ایران بسیار گزینش‌محور و رقابتی هستند.

پاکستان

ویرایش

در پاکستان ۱۰۷ دانشگاه عمومی و ۷۶ دانشگاه خصوصی وجود دارد. دانشگاه پنجاب بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی است و پس از آن دانشگاه کراچی قرار دارد.

تقریباً تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی چین از نوع عمومی هستند. به‌طور معمول، دولت‌های استانی دانشگاه‌های دولتی را اداره می‌کنند. با این حال، برخی از آنها توسط دولت‌های شهری اداره می‌شوند یا ملی هستند که دولت مرکزی مستقیماً آنها را اداره می‌کند. دانشگاه‌های خصوصی در مقطع کارشناسی وجود دارند اما دانشگاه‌های خصوصی معمولاً نمی‌توانند مدرک لیسانس اعطا کنند.

اکثر دانشگاه‌ها و تقریباً تمامی مؤسسات تحقیقاتی هند از نوع عمومی هستند. هند همچنین دارای یک دانشگاه عمومیِ آزاد به نام دانشگاه آزاد ملی ایندیرا گاندی است که آموزش از راه دور ارائه می‌دهد. از نظر تعداد دانشجویان ثبت‌نام شده، در حال حاضر بزرگ‌ترین دانشگاه جهان با بیش از چهار میلیون دانشجو است.

هنگ کنگ

ویرایش

کمیته کمک‌های مالی دانشگاه هشت مؤسسه آموزش عالی در هنگ کنگ را تأمین مالی می‌کند. دانشگاه آزاد هنگ کنگ به عنوان یک دانشگاه عمومی عمدتاً توسط خود تامین‌ مالی می‌شود.

کرهٔ جنوبی

ویرایش

در کره جنوبی، اکثر دانشگاه‌های عمومی از نوع ملی هستند.

منابع

ویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_university