دانشگاه دولتی

(تغییرمسیر از دانشگاه عمومی)

دانشگاه عمومی (به انگلیسی: Public university) دانشگاهی است که در جهت آموزش عموم مردم ایجاد شده و بودجه غالب خود را از دولت دریافت میکند.

محوطه دانشگاه عمومی برکلی آمریکا

توجه کنید که دانشگاه عمومی که بیشتر در ایران به عنوان دانشگاه دولتی شناخته میشود با دانشگاه ملی متفاوت است و همچنین تعریف این دو نسبت به کشورهای مختلف متفاوت است.

به طور کلی هزینه‌ی تحصیل در دانشگاه‌های عمومی رایگان یا نسبت به دانشگاه‌های خصوصی ناچیز است.

اروپا ویرایش

آلمان ویرایش

اکثر موسسات آموزش عالی در آلمان دولتی هستن و همه‌ی اساتید، کارمند دولتی محسوب میشوند. دانشگاه های دولتی عموماً در مقایسه با همتایان خصوصی خود از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. از سال 1972 تا 1998، دانشگاه های دولتی بدون شهریه بودند. با این حال، برخی از ایالت‌ها از آن زمان هزینه‌های تحصیلی پایینی را برای دانشگاه‌هایشان اتخاذ کردند.

انگلستان ویرایش

در انگلستان، دولت مالک دانشگاه نیست، با این حال، دانشگاه‌ها در صورتی عمومی محسوب می‌شوند که از یکی از شوراهای تامین مالی دولت برای تدریس یا تحقیق بودجه دریافت کنند. اکثر دانشگاه‌های بریتانیا بودجه عمومی را از طریق کمک‌های بلوکی دفتر دانشجویان(انگلیس)، شورای تأمین مالی آموزش عالی(ولز)، وزارت اقتصاد(ایرلند شمالی) یا شورای تأمین مالی(اسکاتلند) دریافت می‌کنند. تنها شش دانشگاه خصوصی تمام عیار در بریتانیا وجود دارد که کمک هزینه بلوکی دریافت نمی‌کنند.

ایتالیا ویرایش

تقریباً تمام دانشگاه‌های ایتالیا عمومی بوده اما طبق قانون دارای استقلال نهادی هستند. دولت ایتالیا اکثریت بودجه دانشگاه را تامین می کند. بنابراین، دانشجویان شهریه نسبتاً پایینی را پرداخت می‌کنند که توسط هر دانشگاه با توجه به ثروت خانواده، دوره تحصیلی و عملکرد امتحان متغیر است و همچنین چند بورسیه برای بهترین دانشجویان کم‌درآمد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دسترس است.

دانمارک ویرایش

تقریباً تمامی دانشگاه‌های دانمارک از نوع عمومی هستند و دانشگاه‌های عمومی دانمارک نسبت به دانشگاه های خصوصی خود از اعتبار بیشتری برخوردارند و همچنین دانشجویان دانمارکی به صورت رایگان در این دانشگاه‌ها حضور دارند.

سوئد ویرایش

اکثر دانشگاه های سوئد عمومی هستند و همچنین تحصیل در سوئد رایگان بوده و دانشجویان در هیچ یک از دانشگاه‌های سوئد شهریه پرداخت نمی‌کنند.

فنلاند ویرایش

تمامی دانشگا‌ه‌های فنلاند از نوع عمومی و همچنین رایگان هستند.

نروژ ویرایش

تقریبا تمامی دانشگاه‌های نروژ توسط دولت ساخته شده و عمومی هستند.

آسیا ویرایش

ایران ویرایش

برخی از این دانشگاه‌ها در ایران برنامه‌های بدون‌شهریه ارائه میدهند. همچنین دانشگاه‌های عمومی ایران بسیار گزینش‌محور و رقابتی هستند.

پاکستان ویرایش

در پاکستان ۱۰۷ دانشگاه عمومی و ۷۶ دانشگاه خصوصی وجود دارد. دانشگاه پنجاب بزرگترین دانشگاه دولتی است و پس از آن دانشگاه کراچی قرار دارد.

چین ویرایش

تقریبا تمامی دانشگاه‌ها و موئسسات تحقیقاتی چین از نوع عمومی هستند. به طور معمول، دولت های استانی دانشگاه های دولتی را اداره می کنند. با این حال، برخی از آنها توسط دولت های شهری اداره می شوند یا ملی هستند که دولت مرکزی مستقیماً آنها را اداره می کند. دانشگاه‌های خصوصی در مقطع کارشناسی وجود دارند اما دانشگاه های خصوصی معمولاً نمی توانند مدرک لیسانس اعطا کنند.

هند ویرایش

اکثر دانشگاه ها و تقریباً تمامی مؤسسات تحقیقاتی هند از نوع عمومی هستند. هند همچنین دارای یک دانشگاه عمومیِ آزاد ​​به نام دانشگاه آزاد ملی ایندیرا گاندی است که آموزش از راه دور ارائه می دهد. از نظر تعداد دانشجویان ثبت‌نام شده، در حال حاضر بزرگترین دانشگاه جهان با بیش از چهار میلیون دانشجو است.

هنگ کنگ ویرایش

کمیته کمک های مالی دانشگاه هشت موسسه آموزش عالی در هنگ کنگ را تامین مالی می کند. دانشگاه آزاد هنگ کنگ به عنوان یک دانشگاه عمومی عمدتاً توسط خود تامین‌مالی میشود.

کره‌ی چنوبی ویرایش

در کره جنوبی، اکثر دانشگاه‌های عمومی از نوع ملی هستند.

منابع ویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_university