بویوی شرقی

(تغییرمسیر از دانگ بویو)

دانگ‌بویو یا بویو شرقی (۸۶ قبل از میلاد تا ۴۹۴ میلادی) یک کشور کهن کره‌ای در بخش‌هایی از کره شمالی و منچوری کنونی بود. منابع در مورد این حکومت متناقض و اندکند اما بر اساس روایت سامگوک ساگی این کشور زمانی تأسیس شد که توسط هائه بورو پادشاه بویو پایتخت کشور را به سمت شرق در جایی نزدیکتر به دریا و مرز اوکجه منتقل کرد. از آن به بعد بویو به دو کشور باک بویو و دانگ‌بویو تقسیم شد.

دانگ بویو

동부여(東夫餘)
قرن ۲ پیش میلاد–۴۱۰ بعد از میلاد
نقشه دانگ بویو قرن ۳
نقشه دانگ بویو قرن ۳
پایتختگاسئوپون
زبان(های) رایجزبان بویو
حکومتپادشاهی
پادشاه 
• ؟ - ۶۰ قبل از میلاد
هائه بورو
• ۶۰–۲۰ قبل از میلاد
گوموا
• ۷ قبل میلاد - ۲۲ بعد میلاد
تسو
دوره تاریخیباستان
• بنیان‌گذاری
قرن ۲ پیش میلاد
• فروپاشی
۴۱۰ بعد از میلاد
پیشین
پسین
بویو
امپراتوری گوگوریو
گالسا بویو
دانگ بویو
Korean name
هانگول
هانجا

نابودی دانگ بویو

ویرایش

آخرین فرمانروای دانگ بویو تسو نام داشت در سال ۲۲ میلادی پادشاه گوگوریو یعنی دائموسین (موهیول) با حمله به دانگ بویو و کشتن دائه سو دانگ بویو را مطیع خود ساخت و این کشور بخشی از حکومت گوگوریو شد.

کمی پس از آن شاهزاده گالسا کوچکترین فرزند امپراتور گوموا موفق شد گالسا بویو را تأسیس کند.

پادشاهان دانگ بویو

ویرایش
  1. هائه بورو
  2. گوموآ
  3. تسو
  4. گالسا
  5. هائه دودو

منابع

ویرایش