باز کردن منو اصلی

داود بن محمود بن محمد تپَر نهمین پادشاه سلسله سلجوقیان ایران بود.

داود بن محمود بن محمد تپر
جایگاه پادشاهی ایران
دودمان سلجوقیان
تاجگذاری ۵۲۵ (قمری)
پایان پادشاهی ۵۳۸
درگذشت ۵۳۸
نام پدر محمود دوم
شاهنشاه پیشین محمود دوم
شاهنشاه پسین طغرل دوم
دین اسلام

او را وزیر پدرش قوام‌الدین ابوالقاسم درگزینی در همدان به پادشاهی نشاند. همزمان مسعود بن محمد بن ملکشاه در عراق و سلجوق‌شاه بن محمد بن ملکشاه در فارس و خوزستان داعیه پادشاهی کردند. داود چندین بار با مسعود بن محمد بن ملکشاه به جنگ رفت ولی نهایتا بعد از کشته شدن راشد خلیفه عباسی در اصفهان، داود به آذربایجان رفت و تحت اتابگی ایاز حکومت راند.

محتویات

تبارنامهویرایش

     سلجوقیان بزرگ      سلجوقیان روم      سلجوقیان خراسان      سلجوقیان کرمان

دقاق تیمور یالیغ
سلجوق بیگ
ارسلان اسرائیلمیکائیلموسی
     قتلمش     چغری بیگ     طغرل یکمابراهیم ینال
     سلیمان یکم     منصور     آلپ ارسلانسلیمانقرا ارسلان قاورد
     قلیچ ارسلان یکم     ملکشاه یکمتتشتکشارسلان ارغوان
     مسعود یکم     ملکشاه دوم     محمود یکم     احمد سنجر     محمد یکم سلجوقی     داود     برکیارق
     قلیچ ارسلان دوم     طغرل دوم     محمود دوم     سلیمان‌شاه     مسعود
     کیخسرو یکم     سلیمان دوم     محمد دوم     داود     ملکشاه سوم
     کیکاوس یکم     قلیچ ارسلان سوم
     کیقباد یکم
     کیخسرو دوم
     کیقباد دوم     کیکاوس دوم     کیقباد سوم
     قلیچ ارسلان چهارم     مسعود دوم
     کیخسرو سوم

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • جی. آ. بویل، تهران، تاریخ ایران کمبریج، انتشارات امیر کبیر، جلد پنجم، صفحه ۱۲۵-۱۳۱.

پیوند به بیرونویرایش