داود سلجوقی

داود بن محمود بن محمد تپَر نهمین پادشاه سلسله سلجوقیان ایران بود.

داود بن محمود بن محمد تپر
تاج‌گذاری۵۲۵ (قمری)
پیشینمحمود دوم
جانشینطغرل دوم
درگذشته۵۳۸
دودمانسلجوقیان
پدرمحمود دوم
دین و مذهباسلام

او را وزیر پدرش قوام‌الدین ابوالقاسم درگزینی در همدان به پادشاهی نشاند. همزمان مسعود بن محمد بن ملکشاه در عراق و سلجوق‌شاه بن محمد بن ملکشاه در فارس و خوزستان داعیه پادشاهی کردند. داود چندین بار با مسعود بن محمد بن ملکشاه به جنگ رفت ولی نهایتا بعد از کشته شدن راشد خلیفه عباسی در اصفهان، داود به آذربایجان رفت و تحت اتابگی ایاز حکومت راند.

تبارنامهویرایش

دقاق تیمور یالیغ
سلجوق بیگ
ارسلان اسرائیلمیکائیلموسی
ابراهیم ینال
  سلیمان یکم
  منصور
سلیمانقرا ارسلان قاورد
تتشتکشارسلان ارغوان
  داود
  سلیمان‌شاه
  محمد دوم
  کیقباد دوم
  قلیچ ارسلان چهارم
  کیخسرو سوم

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • جی. آ. بویل، تهران، تاریخ ایران کمبریج، انتشارات امیر کبیر، جلد پنجم، صفحه ۱۲۵-۱۳۱.

پیوند به بیرونویرایش