دایرکتوری (رایانه)

پوشه یا فولدر سازمایه‌ای است در سیستم پرونده‌ها که (گروهی از) پرونده(ها) و/یا پوشه‌ها را در خود دارد. پوشه‌ها در یک پوشه‌دان یا دایرکتوری نگه‌داشته می‌شوند. هر پوشه‌دان خود یکی از پوشه‌های پوشه‌دانِ زبرینِ خود به‌شمار می‌آید.

منابع ویرایش