دایمیرداد (هزاره)

دای میرداد یا دای میردادی قبیله‌ای از مردم هزاره است که عمدتاً در ولسوالی دره صوف، ولایت سمنگان، افغانستان زندگی می‌کند.

دای میرداد
دای میردادی
قومیتمردمان هزاره
مکانافغانستان
دیناسلام

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش